Công ty TNHH SX TM Phước Hào

Chứng nhận chất lượng

Màng nhôm

Xem catalogue

Máy ép màng

Xem catalogue

Màng nhôm

Máy ép màng

Dây đai

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
 
1. Mục đích

Mục đích của Chính sách bảo mật thông tin này là nêu rõ cam kết của Công ty Phước Hào trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà công ty thu thập từ khách hàng thông qua trang web, ứng dụng di động, hoặc các kênh khác.

2. Phạm vi

Chính sách này bao gồm các loại thông tin cá nhân mà công ty thu thập, cách thức sử dụng thông tin đó, và các biện pháp bảo mật được áp dụng để bảo vệ thông tin.

3. Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Công ty có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ khách hàng:

 • Thông tin liên hệ: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ
 • Thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, mật khẩu
 • Thông tin thanh toán: Thông tin thẻ tín dụng/ghi nợ
 • Thông tin nhân khẩu học: Tuổi tác, giới tính
 • Thông tin khác: Sở thích, phản hồi
4. Cách thức sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Xử lý các giao dịch
 • Gửi thông tin tiếp thị và quảng cáo
 • Phân tích dữ liệu và cải thiện dịch vụ
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
5. Chia sẻ thông tin cá nhân

Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định, bao gồm:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty giúp công ty cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Các đối tác kinh doanh: Các công ty hợp tác với công ty để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
 • Các cơ quan chức năng: Khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
6. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của họ. Khách hàng cũng có quyền phản đối việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của họ.

7. An ninh mạng

Công ty áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

8. Thay đổi chính sách

Công ty có thể thay đổi Chính sách bảo mật thông tin này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của công ty.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC HÀO

Địa chỉ: A4/172A tổ 4, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 672 858 (Ms.Hường)

Email: phuochaobaobi120@gmail.com

Website: https://phuochao.com/

Tính năng đang được hoàn thiện