Màng nhôm

Dây đai

Máy ép màng

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC HÀO